Vores arbejde med
bæredygtighed

Nedenfor er listet verdensmål, vi ønsker vores kunder arbejder med og verdensmål vi hos Agenturium aktivt prøver at arbejde med for en bæredygtig udvikling

Kunder og deres bæredygtige indsats

Krav vi stiller til kunder

Vi ønsker også, at kunder vi hjælper, gør en bæredygtig indsats og stiller derfor krav til, at de skal kunne bevise, de enten direkte eller mere indirekte arbejder med mindst to af nedenstående verdensmål:

Verdensmål 8: Anstændige jobs &
økonomisk vækst
  • Arbejdstagernes rettigheder beskyttes, herunder migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold
  • Medarbejdere aflønnes på en ordentligvis
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Sikre kunder har en ansvarlig produktion ved bl.a. produkter ikke er produceret gennem tvangsarbejde, moderne slaveri eller børnearbejde
Verdensmål 13: Klimaindsats
  • Modtage klimarapporter fra kunder som bevis på, de her gør en indsats
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
  • Samarbejde med NGO’er eller andre organisationer, der arbejder med bæredygtig udvikling

Internt i virksomheden

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Vi har implementeret, at ansatte under deres arbejde skal bruge 10 min. i løbet af en dag på gåture og anbefaler at holde møder afholdes udendørs hvis muligt. Så opfordrer vi også til grønnere transportmidler til og fra arbejde og møder.

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Vi tolerer igen former for diskrimination af kvinder og piger og går ind for, at alle former for vold og krængelser mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi har fokus på at hjælpe med at få unge af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse i arbejde hos os.

Verdensmål 10: Mindre ulighed

Vi har især et fokus på, at der skal være mindre ulighed i kønnene på arbejdspladsen. 

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi ønsker kun at arbejde sammen med kunder, som kan fremvise, at deres produkter er lavet under ansvarligt forbrug og produktion.

Verdensmål 13: Klimaindsats

Vi prøver i så stort et omfang, vi kan at være mere klimabevidste. Det kommer tilsyne i måden, vi affaldssorterer på, prøver at spare på strømmen, bruger mere grønne transportmidler og andre tiltlag.

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Vi vil indgå i partnerskab med forskellige NGO’er, som gennem kapital kan hjælpe med forskellige bæredygtige udviklingsprojekter.